Vergoedingen

Informatie over vergoedingen van uw zorgverzekering leest u op de website van ProCert.

Voetzorg bij diabetes patiënten


De praktijkondersteuner van uw huisarts of de diabetesverpleegkundige van uw internist, bepaalt in welke Sims-classificatie en in welk zorgprofiel u wordt ingedeeld. Hiervoor wordt een voetscreening gedaan. De Sims-classificatie geeft aan of en welk risico
uw voeten lopen op een infectie of op drukplekken.

De podotherapeut vervult een belangrijke rol: deze stelt een behandelplan op bij Sims 2 of hoger. Kies een podotherapeut die is aangesloten bij uw zorgverzekering. De podotherapeut kan u vertellen met welke medisch pedicures hij een contract heeft afgesloten.
Ik heb een contract met Rondom Podotherapeuten. 


Voetzorg voor patiënten met diabetes (Sims 1 met zorgprofiel 1 en Sims 2 met zorgprofiel 2 of 3 en Sims 3 met zorgprofiel 4) valt onder de basisverzekering.

Het betreft medisch noodzakelijke voetzorg; dit wordt bepaald en vastgelegd door de podotherapeut in een individueel behandelplan.

 

Wenst u ook cosmetische voetzorg, dan betaalt u een aanvullend bedrag aan de medisch pedicure. Dit wordt van tevoren met u besproken door zowel de podotherapeut als door de medisch pedicure. 


Vraag altijd eerst aan uw huisarts of de diabeteszorg door uw huisarts onder de ketenzorg valt en onder welke Sims classificatie en zorgprofiel u valt. Dit wordt gevraagd door de medisch pedicure als u een afspraak wilt maken. De voetzorg van de diabetes patiënt met Sims 0 en 1 wordt door de zorgverzekeraars niet vergoed. Als u aanvullend bent verzekerd, wordt soms een deel vergoed. U betaalt uw
behandeling aan de medisch pedicure en declareert vervolgens zelf de rekening bij uw zorgverzekeraar.

Patiënten met reumatoïde artritis, vallen bij de meeste zorgverzekeraars onder de aanvullende verzekering. De voetzorg krijgt u niet vergoed vanuit de basisverzekering. Zie hiervoor de verwijzing naar ProCert (link naar vergoedingen). Of neem contact op met uw
zorgverzekeraar voor meer informatie.